Всички маркирани постове в %s нетикет

Тема: Етикет по телефона и нетикет

Няма коментари

Как да се държим, когато говорим по телефона, каква информация може и каквяа не може да се даде. Култура и безопасност на виртуалното общуване.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadminТема: Етикет по телефона и нетикет
Прочети повече