2-ро надграждащо ниво: Модул ”Разумно дете, спокоен родител”

Второто ниво има за цел да надгради и задълбочи знанията и уменията на децата, както по отношение на добрите обноски, така и на личностното им развитие и позитивна комуникация с техни връстници и с родителите, при различни обстоятелства и поводи. Намерението ни е да ги приобщим максимално добре в света на добрите обноски и да развият трайни навици за добро поведение, а не само периодични учтиви действия.

Два пъти седмично 18.00-19.00 ч, за 16 астрономически часа, след 2 месеца Вашите деца ще знаят:

 • как да се държат на сватба и на кръщене, на парти за рожден ден, на коктейл и какво е правилното поведение на празнични събития
 • как да избират подаръци и какви послания изпращат с тях, как да създават дълготрайно добро впечатление
 • защо „ние сме това, което ядем и мислим”; повече за здравословното хранене и култура на храненето,  и защо това е част от добрите обноски.
 • как да се държат възпитано в кола (семейна и на приятели), в хотел, на плаж, на ски, във влак или защо добрите обноски никога не са във ваканция.
 • кое прави момчето кавалер и момичето дама?
 • какво е спортсменско поведение на терена
 • Как да подкрепят приятел при спортна загуба?
 • Защо понякога имат несъгласия помежду си и как да ги избегнат.
 • Да се научат на диалог
 • какви са добрите обноски на училище и на градина
 • какво е поведението при посещение в болница, отношение към различните от нас, хора с неравностойно положение, раса, религия.
 • да бъдат уверени и да имат самочувствие.

Обучениетопродължава 8 седмици, таксата включва също и авторски, работни материали, подаръци, издаване на златен сертификат за завършено второ ниво, вода, ядки, плодове, бисквити. Точните дати и учебна програма можете да намерите в меню „Програма“ на началната страница на сайта.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Валидна регистрация за обучението се счита, когато е изпратена формата попълнена и е направен превод по банков път.

Банкови данни:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF

Основание – Такса обучение (и имената на участника)

Mожете да се запишете тук:

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


 

kidsadmin2-ро надграждащо ниво: Модул ”Разумно дете, спокоен родител”