Graduation, 10.07.2016 г.

Описание

В Първа Детска Академия за Добри Обноски подготвяме децата Ви да бъдат успешни! Още една група Академичета разпери криле за първия си полет.

Попътен вятър, мили деца! 🙂

kidsadminGraduation, 10.07.2016 г.