Клипове

„Добрите обноски при децата – защо са важни и как да ги формираме“. Участие на основателят на Първа Академия за Добри обноски, госпожа Невена Басарова-Дичева като лектор в семинара „Академия зародители“. „Общуването е мост, по който ние вървим един към друг по пътя на разбирателството, гладката комуникация, успешното партньорство и истинското приятелство“.

Знаете ли, че думата „етикет“ е възприета като сбор от правилата за добро поведение? А замисляли ли сте се, че денс този владее добрите маниери и вежливите форми на общуване, може да си позволи да живее по-добре, по-качествено и да е щастлива личност?

Често се питаме кое поведение е по-правилно и изискано и тогава се връщаме към детството си.

Празнично настроение, смях и игри на откриването Първа Академия за Добри Обноски в София. Усвояването на добри маниери и правила на поведение дава важни умения в живота.

Интерактивно обучение чрез игра за деца от 5 до 10 г. Специални модули на тийнейджъри. Семинари и модули за родители.

Принципите, на които се изгражда етикетът, се основават на зачитането и уважението към другите. Ако усвои правилата за добро поведение, детето ще започне да се отнася вежливо с хората, да проявява съпричастност и да се съобразява с чувствата им. Те най-вероятно ще последват добрия му пример. Детето ще придобие увереността как е редно да постъпва и какво е добре да избягва да прави.

Ползите от добрите обноски никога не закъсняват! Детето ще има добри приятелчета и самочувствие, ще буди доверие у възрастните, ще е спокойно и щастливо. Няма да има притеснения как да се държи в определени ситуации и на нови места.

А за мама и татко остава огромното удовлетворение и радост за указаната вярна посока.

kidsadminКлипове