Тематични обучения

Как се учим: С грижа и любов, с много търпение, под формата на игри и забавления

Резултати: След завършването на ПДАДО Вашето дете има умения, знания и увереност:

*как да се държи в различни ситуации

*какви са правилата за добро поведение

*колко лесно и удобно е да ги спазва,

*какви са неговите ползи и преимущества от учтивото общуване

*да прави съзнателен избор

*да взема решения и да носи отговорност

*да уважава родителите си и Вашето лично пространство

Тези умения са от изключителна важност за неговото бъдещо личностно развитие, общуването му в приятелска и семейна атмосфера. В професионалната му реализация и успешна кариера, когато вече не е дете, а отговорна и положителна личност, с ясна визия за собствения си живот.

(Академията си запазва правото да прави промени в учебната програма.)

kidsadminТематични обучения