Модул Езикът на тялото

Понякога говорим много повече дори без думи. Езикът на жестовете, посланието на стойката, походката, силата на погледа, тон и интонация на гласа, възможни гафове.

След този модул ще можете да покажете и кажете Вашите намерия и желания, без да говорите. Ще имате знанието да избегнете неловки ситуации езикът на тялото Ви да е различен от думите, които произнасяте. Ще бъдете по-убедителни, изразителни и по-лесно ще постигате целите ли.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadminМодул Езикът на тялото