Модул Запознаване и представяне

Важното значение на първото впечатление. Чрез умело поведение на базата на такт и внимание, да накараме събеседника ни да се чувства комфортно в нашата компания, оценен и разбран. Правилата за поведение – съчетание от традиции, удобство и учтивост. Често допускани грешки. Как самото ни появяване да работи за нас.

След този модул ще знаете как да направите блестящо първо впечатление, да бъдете трайно и положително запомнени, да изпъкнете с усмивка, интелект, хувство за хумор, умело подбрани теми за разговор. Ще знаете кога и как да се представите или да изчакате да бъдете представени, кога и как да си подавате ръката за поздрав. А също и видовете поздрави.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadminМодул Запознаване и представяне