Модул Отношения

Знаем ли кога и как да минем на „Ти“. Формални отношения с близки, познати, в офиса, при планирани и случайни срещи. Природна интелигентност и адаптация към околната среда. Отстояване личностна позиция, без спор и драма.

След модула ще знаете повече как да общувате уверено във формална и неформална среда, какви е редно да бъдат отношенията Ви, къде е баланса, как да бъдете забелязан, без да натрапвате присъствието си. Как Умеете с лекота да водите интелигентно полемика, запазвайки личното си виждане, без това да затрудни комуникацията Ви с личности на противоположно мнение.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadminМодул Отношения