Модул Позабравили

Трудно се учи, но лесно се забравя. Особено при децата. Затова винаги сме готови да ги подпомогнем с припомняне и игра, чрез специално опреснително знанията обучение.

След този модул Вашето дете ще знае как да се представя по най-добрия начин, как да общува с лекота, уверено и спокойно, как да спазва етикет при хранене и подреждане на маса, как да се държи на обществени места и как да пази своето и зачита чуждото лично пространство, как да избягва конфликти, как да приема различните, как да подбира добре и според случая облеклото си.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadminМодул Позабравили