Модул Семейство

Взаимоотношения между членовете на семейството, самостоятелност, помощ. Зачитане на личното пространство, задружност и споделени мигове. Адаптация към динамиката и индивидуалната програма на всеки – мама, татко, брат, сестра, баба и дядо. Доведени братя и сестри, втори брак на родителите – толерантност и подкрепа.

След този модул ще знаете повече за правата и задълженията на всеки един член от семейството, независимо от възрастта, пола и авторитета му вкъщи. Ще знаете повече за успешното и безконфликтно общуване помежду Ви, как да си взаимодействате, как да се адаптирате към промените в семейството – поява на нов член, осиновяване, загуба на близък, доведен/ заварен брат или сестра.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadminМодул Семейство