Ива Динева

Помощник-преподавател.  Завършила е семестриално „Психология”.

В Дружеството по Позитивна Динамична Психотерапия в България преминава базисно обучение за работа с метода в индивидуална и групова психотерапия. Специализира в областта на психотерапевтично третиране, работа с деца и възрастни, развиване на емоционалната интелигентност, решаване на конфликтни ситуации, развитие на социални умения на личността и групата.

Притежава сертификати от участия в обучения и проекти от Министерството на образованието и науката в областта на детското развитие. Владее английски и испански език.

kidsadminИва Динева