Йорданка Борисова

Главен асистент, магистър на науките по фамилна терапия, консултант-терапевт, международно сертифициран фасилитатор по системни констелации (фамилни и организационни) към ISKA- Германия, член на Дружеството по позитивна терапия.

Йорданка Борисова