3-то практическо ниво: Модул „Нося добрите обноски със себе си”

Посещение на музей, театър, кино, ресторант.

Много родители предпочитат след теорията, упражненията и игрите в Академията, наученото да се практикува с преподаватели на конкретни обществени места, с цел практическо обучение на децата в реална ситуация. От опита, който имаме по време на практическите уроци, знаем, че децата много се стараят и забавляват. А ние с радост и професионално отношение откликваме на всяко родителско желание.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadmin3-то практическо ниво: Модул „Нося добрите обноски със себе си”