Мисия и цели

МИСИЯ: „Може да не можем да подготвим бъдещето за децата си, но поне може да подготвим децата си за бъдещето.” Теодор Рузвелт

Днес разликите между успешните хора и „другите” са в детайлите – във външния вид, в словесните и невербалните изразни средства, в цялостния стил на поведение и общуване. Зад успеха стоят отговорите на въпросите:

Какво е значението на първото впечатление? Езикът на тялото в моя полза ли е? Подходящо и стилно ли е облеклото ми? Какво очакват другите от мен в дадена ситуация? Правилно ли се държа на масата? Достатъчно прецизно ли подбирам темите за разговор с приятели или бизнес партньори?

Добрите обноски са толкова важни за живота на всеки човек, колкото и дипломата от университета. Който владее добрите маниери и вежливите форми на общуване, може да си позволи да живее по-добре, по-качествено и да е успешна и щастлива  личност. .

Усмихнатото, учтиво и възпитано дете е винаги добре прието от заобикалящия го свят. То успешно и с лекота общува със своите връстници, буди доверие у възрастните, чувства се хармонично, балансирано и спокойно.

В Първа Академия за Добри Обноски насърчаваме увереността на децата в познанията и уменията, както и правилната преценка как е редно да се постъпва в определени ситуации.

ЦЕЛИ: След завършването на Първа Академия за Добри Обноски, Вашето дете да придобие:

Знания, умения, самочувствие, увереност в почти всички важни сфери в живота, което е от изключителна важност за неговото бъдещо личностно развитие, общуването му в приятелска и семейна атмосфера, както и професионалната му реализация и успешна кариера, когато вече не е дете, а отговорна, просперираща и положителна личност, с ясна визия за собствения си живот.

kidsadminМисия и цели