Модул Нетикет

Поведение в интернет, как и какво да споделяме, теми табу, позволени постове и снимки. Граници на личното пространство във виртуалния свят. Безопасност и дискретност. Писане на имейли.

Нов модул, от изключителна важност в наши дни. След него ще имате знанията как точно се пишат мейли, кои са подходящите поздрави и обръщения, колко най-късно можете да отговорите на един мейл. Кои теми и как се дискутират в онлайн пространството, как да се предпазите от злоупотреби и неловки ситуации.

Можете да се запишете с приложената форма по-долу.

Запознат(а) съм и приемам Общите Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски
Банкови данни за заплащане:

Банка ДСК
Получател Стил Консулт Нота Бене ЕООД
IBAN BG27STSA93000022891507
BIC STSABGSF


kidsadminМодул Нетикет